top of page

Regulamin Wypożyczalni

WYPOŻYCZALNIA  Firma Michał Maryniak Paintball, NIP 5961724256
SPRZĘT będący  przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.
KLIENTEM wypożyczalni może być każda osoba pełnoletnia, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.

 1. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie. 

 2. Wypożyczalnia może wymagać od Klienta zapłaty opłaty rezerwacyjnej. Opłata ta jest wliczona w każdą z cen pakietów i jest opłatą za rezerwacje terminu. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, w przypadku nie pojawienia się Klientów ją wpłacających w ustalonym terminie, w wyznaczonym miejscu.

 3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

 4. Zabrania się użytkowania sprzętu pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

 5. Wypożyczonego sprzętu używać można jedynie na wskazanym terenie i zgodnie z wytycznymi Wypożyczalni.

 6. Zabrania się kierowania sprzętu w osoby nie posiadające odpowiedniej ochrony głowy.

 7. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu. 

 8. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. 

 9. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie,
  w jakim go otrzymał.

 10. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność i odpowiada za szkody nim wyrządzone w okresie wypożyczenia.

 11. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. 

 12. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta. 

 13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji. 

 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu lub jego elementów.

 15. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie
  z jego przeznaczeniem.  

 16. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy.

 17. Wypożyczalnia może zażądać od Klienta zwrotu sprzętu w każdym momencie, bez podania przyczyny.

 18. Siedziba Firmy znajduje się w miejscowości Pszczew. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest miejsce ustalone z Klientem. 

 19. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Międzyrzeczu.

 20. Inne, nieujęte w regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawne.

Batalion Zachód Paintball

bottom of page